Home>News Report> Hot news> Awardees of 2020 23rd Fervent Global Love of Lives Award
Awardees of 2020 23rd Fervent Global Love of Lives Award​
 1. Gloria Pachón
 2. Ignacio Tremiño Gómez
 3. Kanae Iwasaki
 4. Pema Tshering
 5. Dion Leonard
 6. Hilde Kate Lysiak
 7. Mikhail Terentiev
 8. Guo,Yi-Bo
 9. Mike Than Tun Win
 10. Mitsuhiro Iwamoto
 11. Madeline Stuart
 12. Tony Rinaudo
 13. José Antonio Abreu
 14. Jiro Ono
 15. Ji,Peng Fong
 16. Hsu,Shih Tien
 17. Wei,Rong Xin
 18. Lin,Pei-Jen
 19. Chen, Kun-Hong
 20. Li,Yong Mo